City-Filmstudio

Tholeyer Str. 18
66822 Lebach
Telefon: 06881/51888